@article{195979,
   author    = "Rada Výzkumného ústavu geodetického, topografického a
           kartografického, v.v.i.",
   title    = "Z Á P I S č. 13/2019 ze zasedání rady VÚGTK,v.v.i.
           (dále jen „Rada“), které se konalo dne 27. září
           2019 ve VÚGTK, v.v.i. ve Zdibech",
}