000195989 001__ 195989
000195989 005__ 20200116102627.0
000195989 041__ $$acze
000195989 040__ $$aABC039$$bcze
000195989 1001_ $$aKostelecký, Jan
000195989 24510 $$aVýsledek testování firemních software pro transformaci souřadnic mezi ETRF2000 a S-JTSK testovaných v r. 2019 s použitím tabulek, platných od 1.1.2018$$bTechnická zpráva č.1292/2019
000195989 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2019
000195989 300__ $$a11 stran
000195989 506__ $$apublic
000195989 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000195989 655_4 $$azprávy výzkumné
000195989 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000195989 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1292/2019
000195989 943__ $$aPolice:studovna
000195989 980__ $$avyzkumne_zpravy