@article{195989,
   author    = "Kostelecký, Jan and Geodetická observatoř Pecný",
   title    = "Výsledek testování firemních software pro transformaci
           souřadnic mezi ETRF2000 a S-JTSK testovaných v r. 2019 s
           použitím tabulek, platných od 1.1.2018: Technická
           zpráva č.1292/2019",
}