000195990 001__ 195990
000195990 005__ 20200116111513.0
000195990 041__ $$acze
000195990 040__ $$aABC039$$bcze
000195990 1001_ $$aFiller, Vratislav
000195990 24510 $$aMonitoring permanentních stanic GNSS v roce 2019 - síť CZEPOS$$bTechnická zpráva č.1295/2019
000195990 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2019
000195990 300__ $$a15 stran
000195990 506__ $$apublic
000195990 540__ $$aDílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000195990 655_4 $$azprávy výzkumné
000195990 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000195990 7102_ $$aGeodetická observatoř Pecný
000195990 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1295/2019
000195990 943__ $$aPolice:studovna
000195990 980__ $$avyzkumne_zpravy