@article{195990,
   author    = "Filler, Vratislav and Kostelecký, Jakub and Geodetická
           observatoř Pecný",
   title    = "Monitoring permanentních stanic GNSS v roce 2019 - síť
           CZEPOS: Technická zpráva č.1295/2019",
}