@article{195991,
   author    = "Ambrož, Robin and Steinová, Šárka and Tuma, David and
           Vodvářka, Václav and Výzkumný ústav geodetický,
           topografický a kartografický, v.v.i.",
   title    = "Vývoj demonstračního loveckého objektu Lánská obora",
}