000195992 001__ 195992
000195992 003__ CZ-ZdVUG
000195992 005__ 20211007125420.0
000195992 040__ $$aABC039$$bcze
000195992 1001_ $$aFiller, Jakub
000195992 24510 $$aReporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v roce 2019
000195992 264_1 $$aOndřejov$$bVýzkumný ústav geodetický, topgrafický a kartografický, v.v.i.$$c2019
000195992 300__ $$a45 stran
000195992 7001_ $$aKostelecký, Jakub
000195992 7102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000195992 910__ $$aABC039$$bVÝZK-Z1296/2019
000195992 943__ $$aPolice:studovna
000195992 980__ $$avyzkumne_zpravy
000195992 985__ $$akosteleckyjakub
000195992 985__ $$afiller