@article{195992,
   author    = "Filler, Jakub and Kostelecký, Jakub and Výzkumný ústav
           geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.",
   title    = "Reporting výsledků měření permanentních stanic GNSS v
           roce 2019",
}