000196013 001__ 196013
000196013 003__ CZ-ZdVUG
000196013 005__ 20210212123429.0
000196013 040__ $$aABC039$$bcze
000196013 1001_ $$aDrozda, Jiří
000196013 24510 $$aSpecializovaná mapa výskytu jednotlivých druhů oborní zvěře
000196013 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2020
000196013 7001_ $$aSteinová, Šárka
000196013 7001_ $$aAmbrož, Robin
000196013 7102_ $$aVýzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000196013 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Nmap04_Obory_Pruvodni_zprava.pdf
000196013 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Popis-metod-a-vysledku.pdf
000196013 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/mapa.pdf
000196013 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Datab%C3%A1ze.xlsx
000196013 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Mapy_kraj%C5%AF.pdf
000196013 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196013/files/Projekt.zip
000196013 910__ $$aABC039$$b51407
000196013 980__ $$aseda
000196013 985__ $$adrozda