@article{196013,
   author    = "Drozda, Jiří and Steinová, Šárka and Ambrož, Robin
           and Výzkumný ústav geotetický, topografický a
           kartografický, v.v.i.",
   title    = "Specializovaná mapa výskytu jednotlivých druhů oborní
           zvěře",
}