Specializovaná mapa základních typů objektů loveckých staveb
Drozda, Jiří ; Steinová, Šárka ; Ambrož, Robin ; Tuma, David ; Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Signature: 51406

Published: Zdiby : Výzkumný ústav geotetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2020
Annotation: Cílem zpracování tohoto mapového díla (Nmap) je nejenom dokladovat přehled chovaných staveb v jednotlivých oborách a bažantnicích, ale i shromáždit dostupné informace o těchto zařízeních a poskytnout uživatelům komplexní přehled, který doposud nebyl v této oblasti zpracován. Jako forma prezentace výsledků byla zvolena mapa se speciálním obsahem, která je doplněna názornými kartogramy a grafy. V rámci projetu je zpracovávána aplikace (obory.online.cz), kde lze získat informace nejen o současných areálech obor a bažantnic ale i o historických areálech, které se do současnosti nedochovaly. Tyto informace, zpracované na podkladě rozsáhlého průzkumu, lze kombinovat s výřezy starých map, historickými i současnými leteckými snímky. Databáze byla v průběhu projektu postupně doplňována a v současné době tvoří ucelenou datovou sadu o oborách a bažantnicích na území České republiky. The aim of the creating of this map is not only to document an overview of the preserved buildings in individual fields and pheasant plants, but also to collect available information about these facilities and to provide users with a comprehensive overview that has not yet been processed in this area. As a form of presentation of the results, a map with special content was chosen, which is complemented by cartograms and graphs. Within the project an application (obory.online.cz) was realized where information can be obtained not only about the current premises of the field and pheasants, but also about historical premises that have not been preserved nowadays. This information, collected on the basis of an extensive survey, can be combined with cut-outs of old maps, historical and contemporary aerial photographs. The database was gradually replenished during the project and currently forms a comprehensive data set on fields and pheasant plants in the Czech Republic.
Annotation: Cílem zpracování tohoto mapového díla (Nmap) je nejenom dokladovat přehled chovaných staveb v jednotlivých oborách a bažantnicích, ale i shromáždit dostupné informace o těchto zařízeních a poskytnout uživatelům komplexní přehled, který doposud nebyl v této oblasti zpracován. Jako forma prezentace výsledků byla zvolena mapa se speciálním obsahem, která je doplněna názornými kartogramy a grafy. V rámci projetu je zpracovávána aplikace (obory.online.cz), kde lze získat informace nejen o současných areálech obor a bažantnic ale i o historických areálech, které se do současnosti nedochovaly. Tyto informace, zpracované na podkladě rozsáhlého průzkumu, lze kombinovat s výřezy starých map, historickými i současnými leteckými snímky. Databáze byla v průběhu projektu postupně doplňována a v současné době tvoří ucelenou datovou sadu o oborách a bažantnicích na území České republiky.
The aim of the creating of this map is not only to document an overview of the preserved buildings in individual fields and pheasant plants, but also to collect available information about these facilities and to provide users with a comprehensive overview that has not yet been processed in this area. As a form of presentation of the results, a map with special content was chosen, which is complemented by cartograms and graphs. Within the project an application (obory.online.cz) was realized where information can be obtained not only about the current premises of the field and pheasants, but also about historical premises that have not been preserved nowadays. This information, collected on the basis of an extensive survey, can be combined with cut-outs of old maps, historical and contemporary aerial photographs. The database was gradually replenished during the project and currently forms a comprehensive data set on fields and pheasant plants in the Czech Republic.

Citation: DROZDA, Jiří, Robin AMBROŽ, Šárka STEINOVÁ a David TUMA. Specializovaná mapa s umístěním základních typů objektů loveckých staveb. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2020. Dostupné také z: https://knihovna.vugtk.cz/record/196014

Publication type: certifikovaná metodika
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Nmap05_Obory_Pruvodni_zprava.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Popis-metod-a-vysledku.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/mapa.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Datab%C3%A1ze.xlsx; https://knihovna.vugtk.cz/record/196014/files/Projekt.zip

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Focus on VÚGTK > Researchers > Jiří Drozda
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2020-07-10, last modified 2021-08-11


Fulltext:
Projekt - Download fulltextZIP
Nmap05_Obory_Pruvodni_zprava - Download fulltextPDF
mapa - Download fulltextPDF
Databáze - Download fulltextXLSX
Popis-metod-a-vysledku - Download fulltextPDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)