Bibliografie VÚGTK
Dokumentace starých zeměměřických přístrojů
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel ; Vacková, Klára ; GEODESY, CARTOGRAPHY and GEOINFOMATICS 2019

Published: Košice : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav geodézie kartografie a geografických informačných systémov Místo vydání Košice , 2019
: s. 1-6

Publication type: sbornikove prispevky
Extent6 stran

Annotation:
The purpose of this article is to acquaint the readers with the activities realized during the grant project entitled Surveying and astronomical instruments used in the Czech lands from 16th to 20th century. The aim of the project is to develop methodologies and procedures that enable the preservation and unified information management about old surveying instruments. During the theoretical part of the processing, the descriptive information about instruments stored in a number of libraries and archives is collected. The technical solution is divided into two parts. In the first part the technical parameters of the instruments including their accuracy specifications are determined. The second part is devoted to acquisition of photographic documentation of instruments and creation of virtual 3D models. Part of the overall solution is also to create specialized software. This software will allow the management of the collected data by the owners of instruments and the presentation of the digital data in multimedia kiosks at exhibitions or on their own web portals. An important output of the project will be an exhibition organized at the National Technical Museum in Prague. Účelem článku je seznámit čtenáře s činnostmi realizovanými při řešení grantového projektu s názvem Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. Cílem je vytvořit metodiky a postupy, které umožní uchování a jednotné vedení informací o starých zeměměřických přístrojích. V rámci teoretického řešení dochází ke sběru a shromažďování popisných informací o přístrojové technice, uložených v řadě knihoven a archivů. Technické řešení pak zahrnuje určení technických parametrů přístrojů včetně jejich charakteristik přesnosti, a pořízení fotografické dokumentace a virtuálních 3D modelů. Součástí řešení je také vytvoření software, který vlastníkům přístrojů umožní vedení evidence o nashromážděných údajích a jejich prezentaci v multimediálních kioscích na výstavách nebo na vlastních webových portálech. Významným výstupem projektu bude výstava uspořádaná v prostorách Národního technického muzea.

Citation: citace HÁNEK, Pavel, Pavel HÁNEK a Klára VACKOVÁ. Dokumentace starých zeměměřických přístrojů. In: GEODESY, CARTOGRAPHY and GEOINFOMATICS 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav geodézie kartografie a geografických informačných systémov, 2019, s. 1-6. ISBN 978-80-553-3340-3.
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-07-21, last modified 2020-10-06Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)