Bibliografie VÚGTK
Dvě výročí v roce 2019
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel

Source: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2019 XXVI. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s. : s.1-19

Publication type: sbornikove prispevky
Extent19 stran

Annotation:
In 1819, company Kern was founded in Aarau, Switzerland. During its existence, it has brought several world-famous constructions of classical and electronic geodetic instruments. In 1988 Kern was sold to the competitor Wild Heerbrugg. In 1991, company disappeared as the Leica Aarau. Some of Kern's instruments, especially in the field of rangefinders and industrial measurement systems, were further developed within the Hexagon concern. In 1919, the company Srb a Štys was founded in Prague, which soon became one of the most important Czechoslovak companies to produce fine mechanics and optics, including geodetic instruments. In 1945, the company was nationalized by a decree of the President of the Republic and transferred to the newly established national enterprise Meopta. Production of geodetic instruments was terminated in 1963 for political reasons. The text presents basic data from the history of both companies and characteristics of their most important products. V roce 1819 vznikla ve švýcarském Aarau firma Kern, která za dobu své existence přinesla několik světově významných konstrukcí klasických i elektronických geodetických přístrojů. V roce 1988 byla prodána konkurenční firmě Wild Heerbrugg, jako Leica Aarau zanikla roku 1991. Některé její přístroje, zejména z oblasti dálkoměrů a systémů pro průmyslová měření, byly dále vyvíjeny v rámci koncernu Hexagon. V roce 1919 byla v Praze – Košířích založena firma Srb a Štys, která se záhy stala jedním z nejvýznamnějších československých podniků pro výrobu jemné mechaniky a optiky, včetně geodetických přístrojů. V roce 1945 byla dekretem prezidenta republiky znárodněna a převedena do nově vzniklého národního podniku Meopta. Výroba geodetických přístrojů byla direktivně ukončena v roce 1963.Text uvádí základní data z historie obou závodů i charakteristiky jejich nejvýznamnějších produktů.

Citation: HÁNEK, Pavel. Dvě výročí v roce 2019. In: Sborník referátů Mezinárodní konference Geodézie a Důlní měřictví 2019 XXVI. konference Společnosti důlních měričů a geologů, z. s.. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 1-19. ISBN 978-802-4843-53-7.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-07-22, last modified 2020-11-09Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)