Bibliografie VÚGTK
Dvousté výročí založení firmy Kern a její přínos
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel

Source: Geodetický a kartografický obzor

Publication type: článek v časopise
Extent8 stran

Link: http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_hanek_hanek_ml_2019_10.pdf
Annotation:
The article presents basic data on the existence and production of Kern Company. Kern has significantly influenced the worldwide development of surveying equipment and industry practice. Text uvádí základní data o existenci a produkci firmy Kern, která významnou měrou ovlivnila světový vývoj zeměměřických přístrojů a praxe v oboru.

Citation: HÁNEK, Pavel a Pavel HÁNEK. Dvousté výročí založení firmy Kern a její přínos. Geodetický a kartografický obzor. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2019, 65(10), 239-246. ISSN 1805-7446. Dostupné také z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_hanek_hanek_ml_2019_10.pdf
[Odkaz do RIVu]

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-07-22, last modified 2022-06-06


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)