Katalog potřeb NIPI
Makovec, Radek

Annotation: Catalog of Needs NIPI for the development of National Infrastructure for Spatial Information (“IS NIPI”) is a web application designed primarily for recording requests of users from the public administration and the private sector, and for the registration of projects that will meet these needs / requirements. It is a basic tool for recording requirements and projects in the area of NIPI, which also enables to record and interconnect other information in the form of records of spatial data sources (metadata records), public administration agendas, trends (not only) in geoinformatics and life situations. Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace (dále též „Katalog potřeb NIPI“, „IS NIPI“) je webová aplikace určená primárně pro evidenci požadavků uživatelů z oblasti veřejné správy i laické a odborné veřejnosti na změny v Národní infrastruktuře pro prostorové informace (dále též „NIPI“) a pro evidenci projektů, které budou tyto potřeby / požadavky naplňovat. Koncovým uživatelem je Ministerstvo vnitra, zastoupené odborem eGovernmentu. Jedná se o souhrnný nástroj pro evidenci požadavků a projektů v oblasti NIPI, který zároveň umožňuje evidovat a vzájemně propojovat další informace v podobě evidencí zdrojů prostorových dat (metadatové záznamy), agend veřejné správy, trendů (nejen) v oblasti geoinformatiky a životních situací.

Citation: MAKOVEC, Radek. Katalog potřeb pro NIPI. [software]. 2019. Dostupné z: http://kpnipi.ogibeta2.gov.cz/.

Publication type: software
Link: http://kpnipi.ogibeta2.gov.cz/

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Makovec
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2020-08-24, last modified 2020-12-07


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)