Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje - dálkoměry
Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal

Annotation: cze Jedná se o technologii, na jejímž základě je možné provádět určení technických a přesnostních parametrů starých (historických) dálkoměrů. V postupu je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací. This is a technology based on which it is possible to determine the technical parameters and accuracy of old (historical) rangefinders. The procedure also deals with the way of handling with the instrument at the moment of performing these works.
Annotation: Jedná se o technologii, na jejímž základě je možné provádět určení technických a přesnostních parametrů starých (historických) dálkoměrů. V postupu je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací.

Citation: HÁNEK, Pavel, Pavel HÁNEK a Michal VOLKMANN. Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje – dálkoměry. Česká republika: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2019. Ověřená technologie číslo VÚGTK 25-1298/2019.

Publication type: ověřená technologie

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Michal Volkmann
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-09-08, last modified 2020-12-07Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)