Bibliografie VÚGTK
Plnění opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie
Makovec, RadekPublication type: ostatní výsledky

Annotation:
Development of the analysis, with regard to the use of spatial information to support the development strategy of spatial information in the Czech Republic 2020 (GeoInfoStrategie), public administration agendas based mainly on the analysis of agendas kept in the basic register RPP and Portal of citizen. Furthermore, trends in the use of spatial information, including monitoring of user requirements and people with disabilities, and analysis of life events kept mainly in PVS. Zpracování analýzy, s ohledem na využívání prostorových dat pro podporu Strategie rozvoje prostorových informací v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie), agend veřejné správy vycházející zejména z rozboru agend vedených v základním Registru práv a povinností a prioritizovaných agend pro Portál občana, trendů v oblasti využívání prostorových informací včetně monitoringu uživatelských požadavků i osob se zdravotním postižením, a analýzy životních situací vycházející zejména z Portálu veřejné správy.

Citation: MAKOVEC, Radek, Eva SOVJÁKOVÁ, Václav ČADA, Kamil SVOBODA, Michaela VLČKOVÁ a Jan VODŇANSKÝ. Plnění opatření Akčního plánu GeoInfoStrategie. 2019.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Makovec
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-09-15, last modified 2020-12-08Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)