Bibliografie VÚGTK
Projekt pro řešení NASAPO v rámci fáze II.
Makovec, Radek ; Bradáč, Jiří ; Čada, Václav ; Vondráček, KarelPublication type: ostatní výsledky

Annotation:
This result will serve as the basis for phase II of the project NASAP (TITIMV706P01). ie it will be the basis for the construction of the project within the follow-up phase II. In this case, the results for the second stage are described in detail, including a description of the schedule, intermediate results, information about standards, etc. Tento výsledek bude sloužit jako základ pro realizaci etapy II projektu NaSaPO (TITIMV706P01). tj. bude základem pro stavbu projektu v rámci navazující etapy II. V tomto výsledku jsou podrobně popsány požadované výsledky do druhé etapy, včetně popisu harmonogramu, dílčích mezivýsledků, použitých standardu a norem, atd.

Citation: MAKOVEC, Radek, Jiří BRADÁČ, Václav ČADA a Karel VONDRÁČEK. Projekt pro řešení NASAPO v rámci fáze II. 2019.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Researchers > Radek Makovec
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-09-15, last modified 2020-12-08Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)