000196072 001__ 196072
000196072 003__ CZ-ZdVUG
000196072 005__ 20201208105647.0
000196072 041__ $$acze
000196072 040__ $$aABC039$$bcze
000196072 1001_ $$aMakovec, Radek
000196072 24510 $$aProjekt pro řešení NASAPO v rámci fáze II.
000196072 5203_ $$aThis result will serve as the basis for phase II of the project NASAP (TITIMV706P01). ie it will be the basis for the construction of the project within the follow-up phase II. In this case, the results for the second stage are described in detail, including a description of the schedule, intermediate results, information about standards, etc.
000196072 5203_ $$aTento výsledek bude sloužit jako základ pro realizaci etapy II projektu NaSaPO (TITIMV706P01). tj. bude základem pro stavbu projektu v rámci navazující etapy II. V tomto výsledku jsou podrobně popsány požadované výsledky do druhé etapy, včetně popisu harmonogramu, dílčích mezivýsledků, použitých standardu a norem, atd.
000196072 655_4 $$aostatní výsledky
000196072 7001_ $$aBradáč, Jiří
000196072 7001_ $$aČada, Václav
000196072 7001_ $$aVondráček, Karel
000196072 7730_ $$92019
000196072 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F19%3AN0000052%21RIV20-TA0-00025615
000196072 910__ $$aABC039
000196072 980__ $$aclanky_vugtk
000196072 985__ $$amakovec
000196072 985__ $$ariv
000196072 985__ $$autvar21