000196083 001__ 196083
000196083 003__ CZ-ZdVUG
000196083 005__ 20201208125609.0
000196083 041__ $$acze
000196083 040__ $$aABC039$$bcze
000196083 1001_ $$aDrozda, Jiří
000196083 24510 $$aTCP IoT cloud pro Smart City
000196083 300__ $$a1 strana
000196083 5203_ $$aTCP IoT Cloud is a universal software platform designed for creating smart cities and regions. It is universal because of the options in collecting and processing data from various types of sensors - a wide variety of manufacturers and communication networks. We will show the real deployment of this platform on the example of the city of Pisek, where it is used to monitor consumption of water and energy, as well as to connect environmental sensors and indoor sensors placed in buildings. All sensors are geo-tagged which enables their display on maps. A very interesting result is display of specific types of data on heatmaps.
000196083 5203_ $$aVystoupení na mezinárodní konferenci GIS Ostrava 2019 - TCP IoT cloud je univerzální SW platforma pro budování chytrých měst a regionů. Univerzální z pohledu možnosti sběru a zpracování dat z mnoha typů čidel, od různých výrobců, připojených přes všechny možné komunikační sítě. Na ukázce projektu pro Město Písek ukážeme fungování této platformy pro monitoring spotřeby vody, energií, připojení enviromentálních čidel a interní čidel v budovách. Všechna čidla mají v systému geoinformaci o své poloze a je tedy možné je zobrazovat na mapách. Velmi zajímavé je zobrazení některých dat v heatmapě.
000196083 655_4 $$aanotace
000196083 7730_ $$92019
000196083 8564_ $$uhttp://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2019/sbornik/papers/gis20195c0a4cb9b19b0.pdf
000196083 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F19%3AN0000009%21RIV20-MPO-00025615
000196083 910__ $$aABC039
000196083 980__ $$aclanky_vugtk
000196083 985__ $$adrozda
000196083 985__ $$ariv
000196083 985__ $$autvar23