Bibliografie VÚGTK
TCP IoT cloud pro Smart City
Drozda, JiříPublication type: anotace
Extent1 strana

Link: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2019/sbornik/papers/gis20195c0a4cb9b19b0.pdf
Annotation:
TCP IoT Cloud is a universal software platform designed for creating smart cities and regions. It is universal because of the options in collecting and processing data from various types of sensors - a wide variety of manufacturers and communication networks. We will show the real deployment of this platform on the example of the city of Pisek, where it is used to monitor consumption of water and energy, as well as to connect environmental sensors and indoor sensors placed in buildings. All sensors are geo-tagged which enables their display on maps. A very interesting result is display of specific types of data on heatmaps. Vystoupení na mezinárodní konferenci GIS Ostrava 2019 - TCP IoT cloud je univerzální SW platforma pro budování chytrých měst a regionů. Univerzální z pohledu možnosti sběru a zpracování dat z mnoha typů čidel, od různých výrobců, připojených přes všechny možné komunikační sítě. Na ukázce projektu pro Město Písek ukážeme fungování této platformy pro monitoring spotřeby vody, energií, připojení enviromentálních čidel a interní čidel v budovách. Všechna čidla mají v systému geoinformaci o své poloze a je tedy možné je zobrazovat na mapách. Velmi zajímavé je zobrazení některých dat v heatmapě.

Citation: DROZDA, Jiří. TCP IoT cloud pro Smart City. 2019. Dostupné z: http://gisak.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2019/sbornik/papers/gis20195c0a4cb9b19b0.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-10-05, last modified 2020-12-08


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)