Bibliografie VÚGTK
Valné shromáždění Evropské geovědní unie ve Vídni - EGU2019
Holota, Petr ; Pálinkáš, Vojtěch

Source: Geodetický a kartografický obzor : 65. (9), s. 224-225 ISSN: 1805-7446

Publication type: článek v časopise
Extent2 strany

Link: http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/09/gako_2019_09.pdf
Annotation:
The paper is a report on the European Geosciences Union (EGU) General Assembly held in Vienna, April 7-12, 2019. In the introduction it focuses on the EGU structure, recalls the history of the Union a gives some basic facts, in particular the number of participants. The paper then continues with the content of the union scientific program in Vienna and in detail it gives information on its segment prepared by the Geodesy Division of EGU. It also gives information on the business meeting of the Geodesy Division and on forwarded scientific awards. Finally, the papers summarizes the importance of the whole assembly. Článek je zprávou o konání Valného shromáždění Evropské geovědní unie (EGU) ve Vídni ve dnech 7. až 12.4.2019. V úvodu zachycuje strukturu EGU, připomíná historii unie a uvádí některá základní fakta, zejména počet účastníků. Dále se článek věnuje obsahu vědeckého programu vídeňského jednání unie a v detailu pak jeho segmentu, který zajišťovala geodetická sekce EGU. Zachycuje také informace o pracovním jednání geodetické sekce a o předávání vědeckých ocenění. V závěru shrnuje význam celého shromáždění.

Citation: HOLOTA, Petr a Vojtech PÁLINKÁŠ. Valné shromáždění Evropské geovědní unie ve Vídni - EGU2019. Geodetický a kartografický obzor [online]. Česká republika, 2019, 65(9), 224-225 [cit. 2020-12-09]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/09/gako_2019_09.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Vojtěch Pálinkáš
Focus on VÚGTK > Researchers > Petr Holota
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-10-06, last modified 2021-08-17


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)