Bibliografie VÚGTK
Uživatelské dokumentace
Makovec, RadekPublication type: ostatní výsledky

Annotation:
User documentation for output type R - Catalog of Needs NIPI. These is the documentation and user guides for the web portal Catalog of Needs NIPI. Uživatelská dokumentace pro výstup typu R - Katalog potřeb NIPI. Jedná se o dokumentaci a uživatelské příručky pro webový portál katalog potřeb NIPI.

Citation: MAKOVEC, Radek, Ivana MALÍKOVA, Martin ŠOUREK a Michaela VLČKOVÁ. User documentation. 2019.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Makovec
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2020-10-06, last modified 2020-12-09Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)