000196091 001__ 196091
000196091 003__ CZ-ZdVUG
000196091 005__ 20201209093100.0
000196091 041__ $$acze
000196091 040__ $$aABC039$$bcze
000196091 1001_ $$aMakovec, Radek
000196091 24510 $$aUživatelské dokumentace
000196091 5203_ $$aUser documentation for output type R - Catalog of Needs NIPI. These is the documentation and user guides for the web portal Catalog of Needs NIPI.
000196091 5203_ $$aUživatelská dokumentace pro výstup typu R - Katalog potřeb NIPI. Jedná se o dokumentaci a uživatelské příručky pro webový portál katalog potřeb NIPI.
000196091 655_4 $$aostatní výsledky
000196091 7730_ $$92019
000196091 85642 $$ahttps://www.rvvi.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F19%3AN0000051%21RIV20-TA0-00025615
000196091 910__ $$aABC039
000196091 980__ $$aclanky_vugtk
000196091 985__ $$amakovec
000196091 985__ $$ariv
000196091 985__ $$autvar21