Software – nástroj pro prostorovou analýzu kompozice obor a bažantnic
Drozda, Jiří ; Böhm, Ondřej

Annotation: Software is primarily a tool enabling the interpretation of representation and localization of compositional elements (vegetation and technical) in functional fields and pheasants based on analysis of map and plan documentation and aerial images. It is a tool for interpreting the composition of individual objects. The aim was to create a tool that could be used for planning maintenance, protection and possible revitalization of functional fields and pheasant plants in the Czech Republic, which represent one of the endangered segments of cultural heritage. Furthermore, the creation of SW pursued the objective of creating an application for determining the scope and intensity of care with an overlap in the area of sustainability of forest management in these buildings. Předmětný software (SW) je primárně nástrojem umožňující interpretaci zastoupení a lokalizaci skladebných prvků (vegetačních i technických) ve funkčních oborách a bažantnicích na základě analýzy mapové a plánové dokumentace a leteckých snímků. Je nástrojem pro interpretaci kompozice jednotlivých objektů. Cílem bylo vytvořit nástroj využitelný pro plánování údržby, ochrany a případné revitalizace funkčních obor a bažantnic na území České republiky, které představují jeden z ohrožených segmentů kulturního dědictví. Vytvoření SW dále sledovalo cíl vytvořit aplikaci pro stanovení rozsahu a intenzity péče s přesahem do oblasti udržitelnosti lesního hospodaření v těchto objektech. Realizováno v rámci projektu „Obory a bažantnice - opomíjená hodnota kulturního dědictví“ (NAKI-kód DG16P02R037).
Annotation: Software is primarily a tool enabling the interpretation of representation and localization of compositional elements (vegetation and technical) in functional fields and pheasants based on analysis of map and plan documentation and aerial images. It is a tool for interpreting the composition of individual objects. The aim was to create a tool that could be used for planning maintenance, protection and possible revitalization of functional fields and pheasant plants in the Czech Republic, which represent one of the endangered segments of cultural heritage. Furthermore, the creation of SW pursued the objective of creating an application for determining the scope and intensity of care with an overlap in the area of sustainability of forest management in these buildings.

Citation: DROZDA, Jiří a Ondřej Böhm. Software – nástroj pro prostorovou analýzu kompozice obor a bažantnic [software]. 2020. Dostupné z: https://knihovna.vugtk.cz/record/196198

Publication type: software
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/196198/files/Software-bazantnice-manual.pdf; https://knihovna.vugtk.cz/record/196198/files/software-bazantnice-Pruvodni-zprava.pdf; https://obory.online/

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Jiří Drozda
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2021-01-04, last modified 2021-08-10


Fulltext:
software-bazantnice-Pruvodni-zprava - Download fulltextPDF
Software-bazantnice-manual - Download fulltextPDF
External link:
Download fulltextFulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)