000196201 001__ 196201
000196201 005__ 20220711123903.0
000196201 020__ $$a978-80-85881-47-9
000196201 041__ $$acze
000196201 040__ $$aABC039$$bcze
000196201 046__ $$k2020
000196201 044__ $$axr
000196201 1102_ $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
000196201 24510 $$aVýroční zpráva za rok 2019
000196201 24633 $$aVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.$$bThe Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, v.v.i.
000196201 264_1 $$aZdiby$$bVýzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.$$c2020
000196201 300__ $$a82 stran$$c30 cm
000196201 490__ $$aEdice VÚGTK$$vŘada 7$$x2336‐3843
000196201 506__ $$apublic
000196201 540__ $$aText je chráněný podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
000196201 8564_ $$uhttps://knihovna.vugtk.cz/record/196201/files/Vyrocni_zprava_2019_V%C3%9AGTK.pdf$$yFulltext
000196201 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:196201$$pNUSL
000196201 910__ $$aABC039$$b39972
000196201 980__ $$avyrocni_zpravy_vugtk
000196201 985__ $$aonline
000196201 985__ $$anusl
000196201 998__ $$aABC039