Závěrečná zpráva o realizaci a výsledcích příslušného projektu NAKI: Obory a bažantnince - opomíjená hodnota kulturního dědictví
Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický, v.v.i.

Signature: 51412


Publication type: zpráva
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/196225/files/Zaverecna-zprava-projektu.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2021-02-15, last modified 2021-02-16


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)