@article{196241,
   author    = "Tuma, David",
   title    = "Lovecká zařízení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
           /; Vydání první",
}