Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
202100015 VÚGTK StockRoom 51416 - 4 weeks available -