@article{196279,
   author    = "Nétek, Rostislav and Univerzita Palackého.",
   title    = "Rich internet application pro podporu rozhodovacích
           procesů integrovaného záchraného systému /; 1.
           vydání",
   note     = "Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci,
           Přírodovědecká fakulta, katedra geoinformatiky",
}