000196292 001__ 196292
000196292 003__ CZ-ZdVUG
000196292 005__ 20220613150018.0
000196292 041__ $$acze
000196292 040__ $$aABC039$$bcze
000196292 1001_ $$aHánek, Pavel
000196292 24510 $$aMetodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace
000196292 5203_ $$9eng$$aThe partial goal of the project "TITIMV702 Methodology and technologies for the creation of professional thesauri and dictionaries for the development of national infrastructure for spatial information", provided by the Technology Agency of the Czech Republic, was to optimize and streamline methods for creating terminological dictionaries and thesauri, especially for the Czech Surveying and Cadastre Office. , The Ministry of the Interior of the Czech Republic and other users from the field of public administration and interest organizations and associations. The methodology determines the format that allows the created terminological dictionaries and thesauri to be interconnected and have a basic identical content. The methodology also sets out the basic principles of creating the content of terminological dictionaries and thesauri.
000196292 5203_ $$9cze$$aDílčím cílem projektu „TITIMV702 Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace“, jehož poskytovatelem je Technologická agentura ČR, bylo optimalizovat a zefektivnit metody tvorby terminologických slovníků a tezaurů, zejména pro potřeby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstva vnitra ČR a dalších uživatelů z oblasti veřejné správy a zájmových organizací a spolků. Metodika stanovuje formát, který umožňuje, aby vytvářené terminologické slovníky a tezaury bylo možné vzájemně propojit a měly základní shodný obsah. Metodika rovněž stanovuje základní principy tvorby obsahu terminologických slovníků a tezaurů.
000196292 655_4 $$ametodika
000196292 7001_ $$aVacková, Klára
000196292 7730_ $$92021
000196292 85642 $$ahttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F21%3AN0000001%21RIV21-TA0-00025615
000196292 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:196292$$qNUSL
000196292 910__ $$aABC039
000196292 943__ $$aMV-16912-3/EG-2017
000196292 980__ $$aseda
000196292 985__ $$ahanek
000196292 985__ $$ariv
000196292 985__ $$autvar25
000196292 985__ $$avackova