Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace
Hánek, Pavel ; Vacková, Klára

Annotation: eng The partial goal of the project "TITIMV702 Methodology and technologies for the creation of professional thesauri and dictionaries for the development of national infrastructure for spatial information", provided by the Technology Agency of the Czech Republic, was to optimize and streamline methods for creating terminological dictionaries and thesauri, especially for the Czech Surveying and Cadastre Office. , The Ministry of the Interior of the Czech Republic and other users from the field of public administration and interest organizations and associations. The methodology determines the format that allows the created terminological dictionaries and thesauri to be interconnected and have a basic identical content. The methodology also sets out the basic principles of creating the content of terminological dictionaries and thesauri. cze Dílčím cílem projektu „TITIMV702 Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace“, jehož poskytovatelem je Technologická agentura ČR, bylo optimalizovat a zefektivnit metody tvorby terminologických slovníků a tezaurů, zejména pro potřeby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Ministerstva vnitra ČR a dalších uživatelů z oblasti veřejné správy a zájmových organizací a spolků. Metodika stanovuje formát, který umožňuje, aby vytvářené terminologické slovníky a tezaury bylo možné vzájemně propojit a měly základní shodný obsah. Metodika rovněž stanovuje základní principy tvorby obsahu terminologických slovníků a tezaurů.

Citation: HÁNEK, Pavel a Klára VACKOVÁ. Metodika a technologie pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace. Zdiby: Výzkýmný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021. Certifikovaná metodika.

Publication type: metodika

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2021-06-28, last modified 2022-06-13Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)