Administrátorské rozhraní IS pro historické zeměměřické přístroje
Hánek, Pavel ; Bílek, Jan

Annotation: It is an application involving the creation of a database structure and its management. The application is intended for the management and registration of information on old (historical) surveying instruments, which are part of museum and other collections. The application is designed so that it can be used for other categories of collection items. Jedná se aplikaci zahrnující vytvoření databázové struktury a její správy. Aplikace je určena pro správu a evidenci informací o starých (historických) zeměměřickcých přístrojích, které jsou součástí muzejních a jiných sbírek. Aplikace je navržena tak, aby mohla být používána i pro jiné kategorie sbírkových předmětů.

Citation: HÁNEK, Pavel a Jan BÍLEK. Administrátorské rozhraní IS pro historické zeměměřické přístroje [software]. 2020. Dostupné z: http://www.surveyinginstruments.org/sprava

Publication type: software
Link: http://www.surveyinginstruments.org/sprava

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2021-07-19, last modified 2021-07-20


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)