Administrátorské rozhraní IS pro historické zeměměřické přístroje
Hánek, Pavel ; Bílek, Jan

Anotace: It is an application involving the creation of a database structure and its management. The application is intended for the management and registration of information on old (historical) surveying instruments, which are part of museum and other collections. The application is designed so that it can be used for other categories of collection items. Jedná se aplikaci zahrnující vytvoření databázové struktury a její správy. Aplikace je určena pro správu a evidenci informací o starých (historických) zeměměřickcých přístrojích, které jsou součástí muzejních a jiných sbírek. Aplikace je navržena tak, aby mohla být používána i pro jiné kategorie sbírkových předmětů.

Citace: HÁNEK, Pavel a Jan BÍLEK. Administrátorské rozhraní IS pro historické zeměměřické přístroje [software]. 2020. Dostupné z: http://www.surveyinginstruments.org/sprava

Typ publikace: software
Odkaz: http://www.surveyinginstruments.org/sprava

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 25: Metrologie a inženýrská geodézie
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Hánek, Ph.D.
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2021-07-19, poslední editace 2021-07-20


Externí odkaz:
Stáhnout fulltext
Fulltext
Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)