000196298 001__ 196298
000196298 003__ CZ-ZdVUG
000196298 005__ 20210720091544.0
000196298 041__ $$acze
000196298 040__ $$aABC039$$bcze
000196298 1001_ $$aHánek, Pavel
000196298 24510 $$aAdministrátorské rozhraní IS pro historické zeměměřické přístroje
000196298 5203_ $$aIt is an application involving the creation of a database structure and its management. The application is intended for the management and registration of information on old (historical) surveying instruments, which are part of museum and other collections. The application is designed so that it can be used for other categories of collection items.
000196298 5203_ $$aJedná se aplikaci zahrnující vytvoření databázové struktury a její správy. Aplikace je určena pro správu a evidenci informací o starých (historických) zeměměřickcých přístrojích, které jsou součástí muzejních a jiných sbírek. Aplikace je navržena tak, aby mohla být používána i pro jiné kategorie sbírkových předmětů.
000196298 655_4 $$asoftware
000196298 7001_ $$aBílek, Jan
000196298 7730_ $$92020
000196298 8564_ $$uhttp://www.surveyinginstruments.org/sprava
000196298 85642 $$ahttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F20%3AN0000018%21RIV21-MK0-00025615
000196298 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:196298$$pNUSL
000196298 910__ $$aABC039
000196298 980__ $$aseda
000196298 985__ $$ahanek
000196298 985__ $$anusl
000196298 985__ $$ariv
000196298 985__ $$autvar25