Metodika tvorby troposférického modelu s využitím dat z numerického modelu počasí a troposférických parametrů GNSS
Douša, Jan ; Eliaš, Michal ; Lyu, Hongbo

Annotation: The methodology deals with modeling the delay of the electromagnetic signal passing through the atmosphere, which is caused by the influence of tropospheric refraction. The document describes detailed instructions for preparing a model for correcting trop tropospheric ’GNSS signal delays on the Earth's surface using current data from a numerical weather model. Metodika se zabývá modelováním zpoždění elektromagnetického signálu procházejícího atmosférou, které je způsobeno vlivem troposférické refrakce. Dokument popisuje podrobný návod na přípravu modelu korekcí‚ troposférických‘ zpoždění GNSS signálu na zemském povrchu při použití aktuálních dat z numerického modelu počasí.

Citation: DOUŠA, Jan, Michal ELIAŠ a Hongbo LYU. Metodika tvorby troposférického modelu s využitím dat z numerického modelu počasí a troposférických parametrů GNSS. 2020. Certifikovaná metodika.

Publication type: certifikovaná metodika

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Michal Eliaš
Focus on VÚGTK > Researchers > Jan Douša
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2021-07-28, last modified 2021-08-23Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)