Metodika tvorby troposférického modelu s využitím dat z numerického modelu počasí a troposférických parametrů GNSS
Douša, Jan ; Eliaš, Michal ; Lyu, Hongbo

Anotace: The methodology deals with modeling the delay of the electromagnetic signal passing through the atmosphere, which is caused by the influence of tropospheric refraction. The document describes detailed instructions for preparing a model for correcting trop tropospheric ’GNSS signal delays on the Earth's surface using current data from a numerical weather model. Metodika se zabývá modelováním zpoždění elektromagnetického signálu procházejícího atmosférou, které je způsobeno vlivem troposférické refrakce. Dokument popisuje podrobný návod na přípravu modelu korekcí‚ troposférických‘ zpoždění GNSS signálu na zemském povrchu při použití aktuálních dat z numerického modelu počasí.

Citace: DOUŠA, Jan, Michal ELIAŠ a Hongbo LYU. Metodika tvorby troposférického modelu s využitím dat z numerického modelu počasí a troposférických parametrů GNSS. 2020. Certifikovaná metodika.

Typ publikace: certifikovaná metodika

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Jan Douša, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí výzkumníci > Ing. Michal Eliaš
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2021-07-28, poslední editace 2021-08-23Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)