Bibliografie VÚGTK
Historie výroby geodetických přístrojů v Sasku
Hánek, Pavel ; Hánek, Pavel ; Weber, Harald

Source: Geodetický a Kartografický obzor : 66(108). (10), s.206-212 ISSN: 1805-7446

Publication type: článek v časopise
Extent7 stran

Link: https://egako.eu/wp-content/uploads/2020/10/hanek_weber_hanek_2020_10.pdf
Annotation:
The history of modern production of geodetic instruments in Saxony, which is one of the oldest and most significant production on the European scale, began in 1771. The article mentions the rich history and production of companies operating in Freiberg and Dresden. Dresden is the capital city in Saxony. Freiberg is an old town in the historic mining region of the Ore Mountains. Historie moderní výroby geodetických přístrojů v Sasku, která v evropském měřítku patří k nejstarším a svou úrovní k nejvýznamnějším, začala v roce 1771. Článek zmiňuje bohatou historii a produkci firem působících ve Freibergu, v historickém báňském regionu Krušných hor. Druhým vzpomenutým střediskem výroby jsou průmyslové Drážďany.

Citation: HÁNEK, Pavel, Pavel HÁNEK a Harald WEBER. Historie výroby geodetických přístrojů v Sasku. Geodetický a kartografický obzor. Česká republika, 2020, 66(108)(10), 206-212. ISSN 1805-7446. Dostupné také z: https://egako.eu/wp-content/uploads/2020/10/hanek_weber_hanek_2020_10.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2021-07-29, last modified 2021-08-03


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)