Ověřená technologie pro tvorbu 2D a 3D dokumentace geodetických a astronomicko-geodetických přístrojů
Hánek, Pavel ; Hruštincová, Gabriela ; Šarochová, Petra ; Vacek, Tomáš ; Vacková, Klára

Annotation: The technology is intended for creating 2D and 3D documentation of old (historical) surveying and old (historical) astronomical-geodetic instruments. The technology also solves the way of handling collection objects at the moment of performing these works. Technologii je určena pro vytváření 2D a 3D dokumentace starých (historických) zeměměřických a astronomicko-geodetických přístrojů. V technologii je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací.

Citation: HÁNEK, Pavel, Klára VACKOVÁ, Tomáš VACEK at.al. Technology for the creation of 2D and 3D documentation of old (historical) geodetic and old astronomical-geodetic instruments. 2020, Ověřená technologie číslo VÚGTK 25-1311/2020.

Publication type: ověřená technologie
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/196323/files/; https://knihovna.vugtk.cz/record/196323/files/Fulltext.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Klára Vacková
Focus on VÚGTK > Researchers > Tomáš Vacek
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2021-08-05, last modified 2022-03-21


Fulltext:
- Download fulltext
Fulltext - Download fulltextPDF
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)