Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje - nivelační přístroje
Hánek, Pavel ; Volkmann, Michal

Annotation: cze Technologie stanovuje postup pro určení technických a přesnostních parametrů u starých (historických) nivelačních přístrojů. V technologii je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací. The technology determines the procedure for determining the technical parameters and accuraciies parameters of old (historical) leveling devices. The technology also solves the way of handling collection objects at the moment of performing these works.
Annotation: Technologie stanovuje postup pro určení technických a přesnostních parametrů u starých (historických) nivelačních přístrojů. V technologii je řešen i způsob zacházení se sbírkovými předměty v okamžiku provádění těchto prací.

Citation: HÁNEK, Pavel, Pavel HÁNEK a Michal VOLKMANN. Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro zeměměřické přístroje - nivelační přístroje. Česká republika: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2020. Ověřená technologie číslo VÚGTK 25-1304/2020.

Publication type: ověřená technologie
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/196325/files/Externi%20odkaz.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Michal Volkmann
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Strock revision > NRGL

 Record created 2021-08-05, last modified 2022-03-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)