Bibliografie VÚGTK
Ověření vhodnosti tří vybraných numerických modelů počasí (NWM) pro jejich použití pro tvorbu troposférického modelu
Douša, Jan ; Eliaš, Michal ; Václavovic, Pavel ; Zhao, LewenPublication type: anotace

Annotation:
Comparison of tropospheric parameters obtained from three numerical weather models (ALADIN-CZ, Medard, NCEP GFS) with respect to reference values determined from GNSS data. Porovnání troposférických parametrů získaných ze tří numerických modelů počasí (ALADIN-CZ, Medard, NCEP GFS) vzhledem k referenčním hodnotám určeným z GNSS dat.

Citation: DOUŠA, Jan, Pavel VÁCLAVOVIC, Michal ELIAŠ a Lewen ZHAO. Ověření vhodnosti tří vybraných numerických modelů počasí (NWM) pro jejich použití pro tvorbu troposférického modelu. 2020.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Václavovic
Focus on VÚGTK > Researchers > Michal Eliaš
Focus on VÚGTK > Researchers > Jan Douša
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2021-08-09, last modified 2021-08-09Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)