000196326 001__ 196326
000196326 003__ CZ-ZdVUG
000196326 005__ 20210809100223.0
000196326 041__ $$acze
000196326 040__ $$aABC039$$bcze
000196326 1001_ $$aDouša, Jan
000196326 24510 $$aOvěření vhodnosti tří vybraných numerických modelů počasí (NWM) pro jejich použití pro tvorbu troposférického modelu
000196326 5203_ $$aComparison of tropospheric parameters obtained from three numerical weather models (ALADIN-CZ, Medard, NCEP GFS) with respect to reference values determined from GNSS data.
000196326 5203_ $$aPorovnání troposférických parametrů získaných ze tří numerických modelů počasí (ALADIN-CZ, Medard, NCEP GFS) vzhledem k referenčním hodnotám určeným z GNSS dat.
000196326 655_4 $$aanotace
000196326 7001_ $$aEliaš, Michal
000196326 7001_ $$aVáclavovic, Pavel
000196326 7001_ $$aZhao, Lewen
000196326 7730_ $$92020
000196326 85642 $$ahttps://www.isvavai.cz/riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F00025615%3A_____%2F20%3AN0000043%21RIV21-TA0-00025615
000196326 910__ $$aABC039
000196326 980__ $$aclanky_vugtk
000196326 985__ $$adousa
000196326 985__ $$ariv
000196326 985__ $$autvar24
000196326 985__ $$aelias
000196326 985__ $$avaclavovic
000196326 985__ $$azhao