@article{196326,
   author    = "Douša, Jan and Eliaš, Michal and Václavovic, Pavel and
           Zhao, Lewen",
   title    = "Ověření vhodnosti tří vybraných numerických modelů
           počasí (NWM) pro jejich použití pro tvorbu
           troposférického modelu",
}