Bibliografie VÚGTK
Ověření vhodnosti tří vybraných numerických modelů počasí (NWM) pro jejich použití pro tvorbu troposférického modelu
Douša, Jan ; Eliaš, Michal ; Václavovic, Pavel ; Zhao, LewenTyp publikace: anotace

Anotace:
Comparison of tropospheric parameters obtained from three numerical weather models (ALADIN-CZ, Medard, NCEP GFS) with respect to reference values determined from GNSS data. Porovnání troposférických parametrů získaných ze tří numerických modelů počasí (ALADIN-CZ, Medard, NCEP GFS) vzhledem k referenčním hodnotám určeným z GNSS dat.

Citace: DOUŠA, Jan, Pavel VÁCLAVOVIC, Michal ELIAŠ a Lewen ZHAO. Ověření vhodnosti tří vybraných numerických modelů počasí (NWM) pro jejich použití pro tvorbu troposférického modelu. 2020.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Václavovic
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Douša, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Michal Eliaš
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2021-08-09, poslední editace 2021-08-09Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)