Bibliografie VÚGTK
Prototyp modulu pro generování troposférického modelu pro zpřesnění výškové složky měření GNSS na území České republiky při využití dat národních permanentních GNSS stanic sítě CZEPOS a dat z předpovědí numerického modelu počasí
Douša, Jan ; Eliaš, Michal ; Lyu, Hongbo ; Václavovic, PavelPublication type: anotace

Annotation:
A prototype of a tropospheric model based on data from a numerical weather model and GNSS was designed and implemented, and algorithms were implemented to calculate tropospheric parameters for any location of the processed area in the horizontal and vertical directions. Performing calculations of tropospheric parameters from selected numerical weather models for the basic layer of the tropospheric model. Byl navržen a realizován prototyp troposférického modelu založený na datech z numerického modelu počasí a GNSS a implementovány algoritmy k výpočtu troposférických parametrů pro libovolné místo zpracovávaného území v horizontálním i vertikálním směru. Provedení výpočtů troposférických parametrů z vybraných numerických modelů počasí pro základní vrstvu troposférického modelu.

Citation: DOUŠA, Jan, Pavel VÁCLAVOVIC, Michal ELIAŠ a Hongbo LYU. Prototyp modulu pro generování troposférického modelu pro zpřesnění výškové složky měření GNSS na území České republiky při využití dat národních permanentních GNSS stanic sítě CZEPOS a dat z předpovědí numerického modelu počasí. 2020.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Geodesy and Geodynamics
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Václavovic
Focus on VÚGTK > Researchers > Michal Eliaš
Focus on VÚGTK > Researchers > Jan Douša
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2021-08-09, last modified 2021-08-09Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)