Bibliografie VÚGTK
Prototyp modulu pro generování troposférického modelu pro zpřesnění výškové složky měření GNSS na území České republiky při využití dat národních permanentních GNSS stanic sítě CZEPOS a dat z předpovědí numerického modelu počasí
Douša, Jan ; Eliaš, Michal ; Lyu, Hongbo ; Václavovic, Pavel



Typ publikace: anotace

Anotace:
A prototype of a tropospheric model based on data from a numerical weather model and GNSS was designed and implemented, and algorithms were implemented to calculate tropospheric parameters for any location of the processed area in the horizontal and vertical directions. Performing calculations of tropospheric parameters from selected numerical weather models for the basic layer of the tropospheric model. Byl navržen a realizován prototyp troposférického modelu založený na datech z numerického modelu počasí a GNSS a implementovány algoritmy k výpočtu troposférických parametrů pro libovolné místo zpracovávaného území v horizontálním i vertikálním směru. Provedení výpočtů troposférických parametrů z vybraných numerických modelů počasí pro základní vrstvu troposférického modelu.

Citace: DOUŠA, Jan, Pavel VÁCLAVOVIC, Michal ELIAŠ a Hongbo LYU. Prototyp modulu pro generování troposférického modelu pro zpřesnění výškové složky měření GNSS na území České republiky při využití dat národních permanentních GNSS stanic sítě CZEPOS a dat z předpovědí numerického modelu počasí. 2020.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 24: Geodézie a geodynamika
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Pavel Václavovic
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jan Douša, Ph.D.
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Michal Eliaš
Dokumentační centrum VÚGTK > Články VÚGTK
Výsledky VÚGTK > Výsledky RIV

 Záznam vytvořen 2021-08-09, poslední editace 2021-08-09



Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)