Bibliografie VÚGTK
Rozšíření a ověření využitelnosti výsledků projektu TB04CUZK001 pro vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla
Augtustýn, RadekPublication type: anotace

Annotation:
Evaluation of the results of the project TB04CUZK001 ‘Research and development of methods for cartographic generalization of a state map work of medium scales’ with regard to their usability in the development of software for automation of SMS creation in the form of a technical report. Analysis of displacement, parallelization and alignment of line elements. Analysis of the principle of element stiffness and design of algorithm. Implementation of the ArcGIS Pro SW add-in enabling verification of the submitted design of the solution of displacement, parallelization and alignment of line elements on selected layers in the test area. Zhodnocení výsledků projektu TB04CUZK001 „Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek“ s ohledem na jejich využitelnost při vývoji programového aparátu pro automatizaci tvorby SMD formou technické zprávy. Analýza problematiky odsunu, paralelizace a lícování liniových prvků. Analýza principu tuhosti prvku a návrh algoritmizace. Implementace doplňku SW ArcGIS Pro umožňující ověření předloženého návrhu řešení odsunu, paralelizace a lícování liniových prvků na vybraných vrstvách na zkušebním území.

Citation: AUGUSTÝN, Radek. Rozšíření a ověření využitelnosti výsledků projektu TB04CUZK001 pro vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla. 2019.

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Radek Augustýn
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > ODIS
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV
Annotations

 Record created 2021-08-18, last modified 2021-08-23Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)