Metodika využití bezkontaktních měřických metod pro aktualizaci a kompletaci geodat pro potřeby zpracování KoPÚ
Šafář, Václav ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Nakladatelské údaje: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2021
Anotace: Dokument je výstupem úkolu projektu Technologické agentury České republiky Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON - 3.veřejná soutěž s identifikačním kódem projektu: TH03030058 a názvem Postupy komplementace geodat a specifických dat bezkontaktními měřickými metodami ve prospěch důsledného uplatňování koncepčních nástrojů komplexních pozemkových úprav. Předpokládaný dokument s názvem Metodika využití bezkontaktních měřických metod pro aktualizaci a kompletaci geodat pro potřeby zpracování KoPÚ (komplexních pozemkových úprav dále jen KoPÚ) - dále jen Metodika, je dokument umožňující praktické využití leteckých snímků, obrazových dat dálkového průzkumu Země, laserových skenovacích technologií a to jak terestrických tak leteckých. Postupy tvorby dat těmito metodami jsou v Metodice popsány. Metodika je určena pro odbornou praxi projektantů KoPÚ, zadavatelů prací KoPÚ (Státnímu pozemkovému úřadu - dále SPÚ), a orgánům a institucím státní správy, případně samosprávy. Metodika poskytuje a návodně formuluje zásady a postup tvorby podkladů pro projekční práce pomocí vyjmenovaných bezkontaktních měřických metod.
Anotace: Dokument je výstupem úkolu projektu Technologické agentury České republiky Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON - 3.veřejná soutěž s identifikačním kódem projektu: TH03030058 a názvem Postupy komplementace geodat a specifických dat bezkontaktními měřickými metodami ve prospěch důsledného uplatňování koncepčních nástrojů komplexních pozemkových úprav. Předpokládaný dokument s názvem Metodika využití bezkontaktních měřických metod pro aktualizaci a kompletaci geodat pro potřeby zpracování KoPÚ (komplexních pozemkových úprav dále jen KoPÚ) - dále jen Metodika, je dokument umožňující praktické využití leteckých snímků, obrazových dat dálkového průzkumu Země, laserových skenovacích technologií a to jak terestrických tak leteckých. Postupy tvorby dat těmito metodami jsou v Metodice popsány. Metodika je určena pro odbornou praxi projektantů KoPÚ, zadavatelů prací KoPÚ (Státnímu pozemkovému úřadu - dále SPÚ), a orgánům a institucím státní správy, případně samosprávy. Metodika poskytuje a návodně formuluje zásady a postup tvorby podkladů pro projekční práce pomocí vyjmenovaných bezkontaktních měřických metod.


Rozsah: 41 stran
Typ publikace: Metodiky
Odkaz: https://knihovna.vugtk.cz/record/196363/files/Metodika_TACR_TH03030058.pdf

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Podle útvarů / oddělení > 21 : GIS & Katastr
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Václav Šafář
Dokumentační centrum VÚGTK > Šedá literatura VÚGTK
Služební záznamy knihovny > NUSL

 Záznam vytvořen 2022-01-10, poslední editace 2022-01-11


PDF:
Stáhnout fulltext
PDF

Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)