Metodika využití bezkontaktních měřických metod pro aktualizaci a kompletaci geodat pro potřeby zpracování KoPÚ
Šafář, Václav ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.


Published: Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. , 2021
Annotation: Dokument je výstupem úkolu projektu Technologické agentury České republiky Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON - 3.veřejná soutěž s identifikačním kódem projektu: TH03030058 a názvem Postupy komplementace geodat a specifických dat bezkontaktními měřickými metodami ve prospěch důsledného uplatňování koncepčních nástrojů komplexních pozemkových úprav. Předpokládaný dokument s názvem Metodika využití bezkontaktních měřických metod pro aktualizaci a kompletaci geodat pro potřeby zpracování KoPÚ (komplexních pozemkových úprav dále jen KoPÚ) - dále jen Metodika, je dokument umožňující praktické využití leteckých snímků, obrazových dat dálkového průzkumu Země, laserových skenovacích technologií a to jak terestrických tak leteckých. Postupy tvorby dat těmito metodami jsou v Metodice popsány. Metodika je určena pro odbornou praxi projektantů KoPÚ, zadavatelů prací KoPÚ (Státnímu pozemkovému úřadu - dále SPÚ), a orgánům a institucím státní správy, případně samosprávy. Metodika poskytuje a návodně formuluje zásady a postup tvorby podkladů pro projekční práce pomocí vyjmenovaných bezkontaktních měřických metod.
Annotation: Dokument je výstupem úkolu projektu Technologické agentury České republiky Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON - 3.veřejná soutěž s identifikačním kódem projektu: TH03030058 a názvem Postupy komplementace geodat a specifických dat bezkontaktními měřickými metodami ve prospěch důsledného uplatňování koncepčních nástrojů komplexních pozemkových úprav. Předpokládaný dokument s názvem Metodika využití bezkontaktních měřických metod pro aktualizaci a kompletaci geodat pro potřeby zpracování KoPÚ (komplexních pozemkových úprav dále jen KoPÚ) - dále jen Metodika, je dokument umožňující praktické využití leteckých snímků, obrazových dat dálkového průzkumu Země, laserových skenovacích technologií a to jak terestrických tak leteckých. Postupy tvorby dat těmito metodami jsou v Metodice popsány. Metodika je určena pro odbornou praxi projektantů KoPÚ, zadavatelů prací KoPÚ (Státnímu pozemkovému úřadu - dále SPÚ), a orgánům a institucím státní správy, případně samosprávy. Metodika poskytuje a návodně formuluje zásady a postup tvorby podkladů pro projekční práce pomocí vyjmenovaných bezkontaktních měřických metod.


Extent: 41 stran
Publication type: Metodiky
Link: https://knihovna.vugtk.cz/record/196363/files/Metodika_TACR_TH03030058.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > GIS & Cadastre
Focus on VÚGTK > Staff VÚGTK > Václav Šafář
Documents of VÚGTK > Grey literature VÚGTK
Strock revision > NRGL

 Record created 2022-01-10, last modified 2022-01-11


PDF:
Download fulltext
PDF

Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)