Bibliografie VÚGTK
Analýza měřických metod pro komplexní zaměření stavebních objektů
Hánek, Pavel ; Vacek, Tomáš ; Volkmann, Michal

Source: Geodetický a kartografický obzor : 67(109). (1), s.5-15 ISSN: 1805-7446

Publication type: článek v časopise
Extent11 stran

Link: https://egako.eu/wp-content/uploads/2021/01/hanek_vacek_volkmann_2021_01.pdf
Annotation:
The article informs about results of the analysis of various surveying technologies suitable for creation of the construction documentation. They were gained from the real observations and documenting of three testing buildings carried out by the selected commercial surveying companies. The conclusions from the analysis serve as the recommendation for the formation of an optimal set of the complex system for mapping of buildings. Článek informuje o výsledcích analýzy různých měřických technologií vhodných pro tvorbu dokumentace stavebních objektů. Byly získány z reálných zaměření tří vybraných testovaných stavebních objektů uskutečněných komerčními společnostmi podnikajícími v oblasti zeměměřických činností. Výsledky analýzy slouží jako doporučení pro návrh optimální sestavy komplexního systému pro mapování budov.

Citation: HÁNEK, Pavel, Tomáš VACEK a Michal VOLKMANN. Analýza měřických metod pro komplexní zaměření stavebních objektů. Geodetický a kartografický obzor. Praha: ČÚZK, 2021, 67(109)(1), 5-11. ISSN 1805-7446. Dostupné také z: https://egako.eu/wp-content/uploads/2021/01/hanek_vacek_volkmann_2021_01.pdf

The record appears in these collections:
Focus on VÚGTK > VÚGTK Departments > Metrology and Engineering Geodesy
Focus on VÚGTK > Researchers > Michal Volkmann
Focus on VÚGTK > Researchers > Tomáš Vacek
Focus on VÚGTK > Researchers > Pavel Hánek
Documents of VÚGTK > Articles VÚGTK
Focus on VÚGTK > RIV

 Record created 2022-05-30, last modified 2022-06-07


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)